Progressivsystem

 
Progressivfordelere består av minimum tre og maks tolv doseringselementer. Det er et stempel i hvert element som drives av fett trykket. Stemplene slår i progressiv rekkefølge som vil si at de leverer fett etter hverandre. Hvis et utløp eller et stempel stopper vil også fordeleren stoppe. Hvert element kan gi forskjellige mengder, og en indikator nål eller elektrisk bryter kan kobles til for å vise hver gang det har gått en full smørerunde.
 
Beka Mex progressivsystem skisse
Smøresystemet bruker en manuell pumpe, lubrikator eller fatpumpe. Det kan benyttes både på industri applikasjoner og kjøretøy, og det kan dekke ett til flere hundre smørepunktet.
 
Både fett og olje lubrikatorene kan tilkobles progressivfordelere for å danne store smøresystemer. I skissen fylles lubrikatoren rett fra fettfatet ved hjelp av luftstyrt pumpe. Det sitter en nivåføler i tanken på lubrikatoren som sender beskjed til pumpen via kontroll-boksen. Utløpet på lubrikatoren går til en progressivfordeler som enten går direkte til smørepunktet eller via en annen fordeler. Det er en sykkelbryter på den første progressiv-fordeleren, som gir en puls til kontrollboksen etter hver smørerunde. Slik får man et kontrollert og lukket smøresystem.
 
Fatpumpe illustrasjon

Fordelere

Produsentens
produktkatalog

Del 1
Del 2

 

www.aktiweb.no