Smøring industri

Vi leverer alt fra smørenipler til store fett og oljesystemer til industrien. Våre hovedleverandører innen dette feltet er Assalub AB og Baier Köppel Gmbh (Beka-Max). De startet begge produksjon av smøreutstyr tidlig på 1920-tallet.

Våre systemer sørger for at motorer og lager får rett mengde fett og olje til rett tid. Om det er ett eller tusen smørepunkter spiller ingen rolle. Anlegget dimensjoneres etter behov. Takket være gode produkter får vi en fleksibilitet som lar oss ta utfordringer på strak arm.

F.eks: Troll prosjektet i Nordsjøen hadde ett kritisk smørepunkt som måtte behandles under oppstart. Hele prosjektet ble testet og levert i løpet av tre uker. Selve leveransen bestod av en avansert styring, to pumper med røropplegg, 1500kg fett og dokumentasjon.

En-leder systemTo-leder system  Progressiv fordelerLubrikatorer

 
nullnullnullnull
www.aktiweb.no